Praktijk voor Mondhygiëne Beneden-Leeuwen

De praktijk

Huisregels

Deze huisregels dienen voor de handhaving van een goede organisatie waardoor onze werkzaamheden optimaal verlopen wat de kwaliteit ten goede komt. Daarnaast schept het helderheid voor u als patiënt waardoor vervelende discussies vermeden kunnen worden.

Invoering van het BSN in de zorg

De regering heeft dit vanaf 1 juni 2009 verplicht gesteld om zo fraude met verzekeraars te voorkomen. Voor u houdt dit in dat u verplicht bent zich te kunnen legitimeren bij uw tandarts- of mondhygiëniste bezoek. Wij ontvangen graag zo snel mogelijk uw BSN (het oude SOFI nummer) en verzekeringsnummer, indien u dit nog niet aan ons heeft doorgegeven.

Uw persoonlijke gegevens

  • U dient te allen tijde een geldig inschrijvingsbewijs van uw verzekering, zoals een verzekeringspasje, bij u te hebben.
  • Ook bent u verplicht zich te kunnen identificeren door middel van een geldig legitimatiebewijs, zodat wij uw BSN kunnen controleren.
  • Wijziging van uw persoonlijke gegevens dient u zo spoedig mogelijk aan ons kenbaar te maken.

Uw gezondheid

  • Wij vragen u een vragenlijst in te vullen met betrekking tot uw gezondheid en medicijngebruik. Deze lijst dient u volledig en naar waarheid te beantwoorden omdat dit van groot belang is om complicaties tijdens behandeling en medicijngebruik te voorkomen.
  • Wijzigingen ten aanzien van uw gezondheid en medicijngebruik dient u op uw volgende bezoek kenbaar te maken.

Klachten

Wanneer u ontevreden bent over de behandeling of de manier waarop u bejegend bent, vragen wij u om dit zo spoedig mogelijk aan ons kenbaar te maken. Wellicht kunnen wij direct iets voor u doen. Bent u van mening dat wij hier geen gehoor aan hebben gegeven, kunt u schriftelijk een klacht indienen. Wij zullen zo spoedig mogelijk doch binnen een termijn van 6 weken op uw klacht reageren. Indien u daarna nog steeds ontevreden bent over de afhandeling van uw klacht, kunt u zich richten tot:

Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn
Postbus 1161
3800 BD Amersfoort
033‑4216 189

Mobiele telefoons dienen als vanzelfsprekend tijdens een bezoek aan de praktijk uitgeschakeld te zijn.

Mochten er naar aanleiding van dit schrijven nog vragen zijn, kunt u ons telefonisch bereiken tijdens openingstijden.

Afspraken

Voor een bezoek aan de mondhygiënist heeft u sinds 23 mei 2006 geen verwijzing meer nodig van uw tandarts. U kunt nu rechtstreeks een afspraak maken voor een behandeling door de mondhygiënist.

Dat is niet alleen gemakkelijk, het biedt ook voordelen. Zo kunt u nu zelf kiezen of u naar de tandarts gaat of direct naar de mondhygiënist, de specialist in het voorkomen van problemen in uw mond. Natuurlijk blijft het ook mogelijk dat u van uw tandarts het advies krijgt een mondhygiënist te bezoeken.

Behandelingen zijn uitsluitend op afspraak

Een afspraak kunt u telefonisch maken op telefoonnummer 06‑336 033 08. Buiten openingstijden kunt u een bericht met uw naam en telefoonnummer achterlaten op het antwoordapparaat. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Gemaakte afspraken

  • Als u een afspraak heeft gemaakt, rekenen wij erop dat u deze afspraak nakomt. Mocht u onverhoopt de afspraak toch niet na kunnen komen, verzoeken wij u ruim van tevoren, danwel 24 uur van tevoren, de afspraak te wijzigen
  • Wanneer u niet op tijd uw afspraak wijzigt, niet op uw afspraak verschijnt of zodanig te laat komt dat uw behandeling niet meer plaats kan vinden, dan zijn wij genoodzaakt om de kosten van de verloren tijd in rekening te brengen

Nota's

Aan het eind van de behandeling krijgt u de nota gelijk mee. U kunt bij ons pinnen of de nota thuis overmaken. Als u voor tandheelkunde verzekerd bent, kunt u de nota na betaling doorsturen aan uw verzekeraar om het te vergoeden deel terug te krijgen. Voor informatie over vergoedingen kunt u contact opnemen met uw verzekeraar.

Sinds 1 januari 2013 is het experiment met vrije tarieven in de mondzorg stopgezet. Dit houdt in dat de door de NZA (Nederlandse Zorg Autoriteit) vastgestelde tarieven opnieuw zijn ingevoerd.  Hier vindt u de geldende tarieven voor dit jaar.

De kosten van een behandeling bij de mondhygiënist zijn afhankelijk van uw persoonlijke situatie, de staat van uw gebit en de gezondheid van uw tandvlees, alsmede de benodigde behandelingen, hulpmiddelen, materialen, tijd en uw verzekeraar. Uiteraard kunt u bij ons om een begroting vragen van de te verwachten kosten van de behandeling(en). Deze kunnen wij echter pas geven na een analyse van uw gebit.

Wij maken gebruik van de diensten van medisch incassobureau Medicas. Bekijk hier de betalingsvoorwaarden van dit incassobureau.